Arkæologi

Arkæologerne fra Museet på Sønderskov foretager udgravninger samt formidler og forsker i de mange spændende fund fra Vejen Kommune. Nogle af de ældste bopladsfund i landet er fra Vejen Kommune, og vi har pt. en af landets største samlinger af husfund fra stenalderens slutning. Der er spændende fund fra hele oldtiden i dette område. De ligger synligt og usynligt, og det er arkæologernes opgave at få mest muligt viden ud af disse spor.
 

I 2014 blev en samarbejdsaftale omkring varetagelse af arkæologien forhandlet på plads mellem Sydvestjyske Museer og Museet på Sønderskov. Ifølge denne aftale vil det arkæologiske arbejde blive koordineret mellem de to museer, men arkæologer på Museet på Sønderskov vil stadig varetage den daglige håndtering af arkæologien i Vejen Kommune.
 


 


 


  

 Månedens fund

Månedens fund

- er et særligt arkæologisk fund fra en aktuel udgravning eller magasinerne. Udstilles på Sønderskov i en måned

 

september 2020

 

Månedens fund er en rektangulær pladefibel fra yngre germansk jernalder (550 – 750 e.Kr.). Fletværksmotivet ses stadig klart, men det har været endnu flottere da spændet blev brugt. Det var nemlig fortinnet, så det her skinnet flot.


sept 2020

Kulturhistoriske rapporter

Kulturhistoriske rapporter

Efter enhver arkæologisk forundersøgelse og undersøgelse afleverer museet dokumentation for undersøgelsens udførelse, økonomi og resultater. Dokumentationen består af en statusrapport, en beretning samt en kulturhistorisk rapport. Den kulturhistoriske rapport bliver udarbejdet særskilt til bygherre og er en almindeligt tilgængelig, kortfattet oversigt over udgravningens resultater og deres betydning for områdets kulturhistorie.

Herunder findes en liste over de seneste kulturhistoriske rapporter. Listen bliver løbende opdateret.

 

Bakkegården - en sølvskat fra svenskekrigstiden fundet ved Øster Lindet

Bulagergård, Veerst - landbebyggelse fra middelalderen

Bæklund I, Andst - en hustomt og kogestensgruber fra yngre bronzealder

Bæklund II, Andst - bebyggelse fra tidlig middelalder og kogestensgruber fra yngre bronzealder

Debel, Lindknud - en boplads fra yngre romersk jernalder

Fredsholmvej II, Bække - et flerefaset senmiddelalderligt/renæssance gårdsanlæg

Gretenlund - en landsby fra yngre romersk - ældre germansk jernalder ved Vejen Vestermark

Hennekesdam II, Jels - en hustomt fra yngre bronzealder

Holsted Gasledning bebyggelse fra yngre jernalder og fund fra stenalderen ved Holsted Å

Holsted Åmark II - en landsby fra yngre romersk-ældre germansk jernalder og indhegnede gårde fra tidlig middelalder

Kassø-Tjele - undersøgelser foretaget i forbindelse med etableringen af højspændingsledninger fra Kassø til Tjele

Klelund - en gravhøj med en rig dobbeltgrav fra enkeltgravskulturen

Kongeengen, Vejen - en boplads fra sen bondestenalder og bronzealder

Kongehøj II, Vejen - en boplads fra sen bondestenalder og bronzealder

Kongehøje I, Vejen - en gravhøj fra ældre bronzealder

Københoved - en hustomt og brønd fra middelalderen

Langkærgård- en forsænket hustomt fra senneolitikum/ældre bronzealder samt ardspor

Lille Skovgård I-III og Lille Skovgård IV, Vejen - en rækkelandsby fra ældre romersk jernalder

Lintrup - undersøgelser foretaget i forbindelse med etableringen af en gasledning mellem Tornum og Sdr. Hygum

Mannehøjgård I, Vejen - en boplads fra sen bondestenalder og bronzealder

Mannehøjgård IV, Vejen - en boplads fra bondestenalder og yngre bronzealder

Nedersøparken, Jels - en boplads fra senpalæolitikum, gruber fra yngre bronzealder og førromersk jernalder samt et gårdsanlæg fra middelalderen

Nørregård VIII/IX, Holsted - en boplads fra sen bondestenalder, bronzealder og en enkelt gård fra yngre jernalder, samt spor af præindustriel teglproduktion

Otteshave, Andst - en hustomt fra yngre bronzealder

Revsinggård, Vejen - en boplads fra sen bondestenalder og tidlig bronzealder

Roved, Vejen - en boplads fra ældre bronzealder

Rødding Nord - en boplads fra yngre jernalder og en urnegrav fra ældre jernalder

Rødding Nord II - en boplads fra romersk og germansk jernalder

Røjgård, Gesten - en hustomt og brønd fra middelalderen

Tuesbøl, Brørup - en boplads fra sen bondestenalder og en gravplads fra ældre jernalder

Vejen Vestermark - en rækkelandsby fra ældre romersk jernalder samt en landsby i flere faser fra yngre romersk - ældre germansk jernalder   

Vestervang VII, Vejen - en boplads fra sen bondestenalder, yngre bronzealder og bebyggelse fra tidlig middelalder

Øster Havgård, Askov - en rækkelandsby fra ældre romersk jernalder og bebyggelse fra tidlig middelalder og renæssance

Øster Lindet - en gård fra senmiddelalder/renæssance i udkanten af landsbyen Øster Lindet
 

 

 Museumsloven

Museumsloven 

Overalt i landskabet ses spor af vores fortid i form af gravhøje, stendysser, voldsteder, ruiner mm.  Det er vores fælles ansvar at passe på fortidsminderne. Mange fortidsminder kommer imidlertid først til syne ved jordarbejde såsom en arkæologisk undersøgelse eller ved byggeri, anlæg af veje og pløjning af jorden. Det er de såkaldt skjulte fortidsminder. Hvis man som privatperson, landmand eller bygherre støder på fortidsminder i forbindelse jordarbejder skal man henvende sig til museet.

Vi anbefaler, at enhver forud for anlægs- eller byggearbejder henvender sig til museet for at få en vurdering af risikoen for at støde på skjulte fortidsminder på det berørte areal.

Kontakt museets arkæologiske sagsbehandler på: Tlf. 7538 3866 eller mail:post@sonderskov.dk

Læs mere på Kulturstyrelsens hjemmeside:http://www.kulturarv.dk

Museumsloven:http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162504
 

 Danefæ

Danefæ

Har du fundet en oldsag, som du tror er danefæ, skal du henvende dig til dit lokale museum. Hvis der er tale om danefæ, vil der blive lavet en danefæindberetning til Nationalmuseet, og en danefægodtgørelse vil blive udbetalt til finderen. Hvis der ikke er tale om danefæ, vil museet stadig gerne se genstanden, og notere findestedet, men du vil få lov til at tage den med hjem igen.


 

Danefæ er et gammelt dansk ord for ”herreløst gods”, som nævnes første gang i Christian den Femtes Danske Lov fra 1683. Men allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører kongen, og i mere end 750 år har det i Danmark været lov, at nedgravede skatte og andre fund af guld og sølv tilhører staten. Læs mere på Nationalmuseets hjemmeside http://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/danefae/


Der er ingen forældelse på danefæ fund, og finder du danefæ i en kommodeskuffe, skal disse også afleveres, og der udbetales danefægodtgørelse. 

De seneste år er mange fund af danefæ gjort med metaldetektor. Går du med metaldetektor, er det selvfølgelig vigtigt at du kun går med den på din egen jord, eller på jord hvor du har indhentet lodsejerens tilladelse.


 

Går du med detektor, er du meget velkommen til at henvende dig til Museet på Sønderskov på tlf. 75 38 38 66 eller på mail:post@sonderskov.dk


 

 

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650, Brørup    |    Tlf: 75 38 38 66    |   Fax 75 38 38 65   |   e-mail: post@sonderskov.dk

facebook_icon.png

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.